Kategori: Dränering

Rapport från Jordbruksverket

Jordbruksverket har tagit fram en rapport om täckdikning, “Ökad kunskap och ökad takt i täckdikningen – hur når vi dit?”. är tänk att användas som ett diskussionsunderlag. Målet är att rapporten ska kunna användas...

Dikesunderhåll

Förvaltning av vattnenanläggningar

Nu finns en ny broschyr för dig som vill fördjupa dina kunskaper om förvaltning av markavvattningssamfälligheter. Den kan hjälpa såväl markägare och rådgivare som länsstyrelsen. Om inte förvaltningen går att få till på egen...

Vattenarkiv

Länsstyrelserna lanserar nu ett digitalt arkiv över akter inom markavvattning. De 21 Länsstyrelserna har i dag 150 000 kartor/ritningar och 50 000 akter inom markavvattning i sina arkiv. Det är material som dagligen behövs...

Nya råd om hur du får till stabila diken

I en ny doktorsavhandling beskrivs metoder för att identifiera jordar som är känsliga för erosion och ras. Daniel Avilés har även tittat på vegetationens betydelse för släntstabilitet. Avhandlingen kommer försvaras den 15 april på...

Studiecirklar om diken

Du har väl inte missat satsningen på studiecirklar om aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken? Det finns ett behov av att öka kompetensen om vattenhushållning inom jordbruket. Det är viktigt som...

Vattenhushållningskonferens

13-14 november höll Jordbruksverket en konferens om vattenhushållning. Konferensen hade tre olika block: Vilka är utmaningarna för jordbrukets vattenhushållning, Täckdikning – behov och utförande samt Bevattning:beslut, ekonomi och vattentillgång. Presentationerna från konferensen finns publicerade...