Förvaltning av vattnenanläggningar

Nu finns en ny broschyr för dig som vill fördjupa dina kunskaper om förvaltning av markavvattningssamfälligheter. Den kan hjälpa såväl markägare och rådgivare som länsstyrelsen. Om inte förvaltningen går att få till på egen hand finns det beskrivet när det går att ansöka om en förordnad syssloman, vad det innebär och vem som kan göra det. Broschyren finns tillgänglig på Jordbruksverkets webbplats. I samma serie finns även broschyrer om täckdikning och underhåll av diken.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *