Vattendagen

Vattendagen anordnas i början av varje år och är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem och lösningar. Där samlas deltagare från näringen, akademin och myndigheter för att diskutera aktuella frågor.

Vilka ämnen som diskuterats, och även en del presentationer från tidigare vattendagar har vi samlat under Tidigare vattendagar.

Vattendagen 2020 har temat ”Jordbrukets fysiska påverkan på vattenmiljön. Hur ska vi hantera den?” .