Stadgar

Stadgar för Hydrotekniska Sällskapet


Antagna vid konstituerande möte den 17 mars 1946. Senast reviderade den 28 januari 2020.