Stadgar

Stadgar för Hydrotekniska Sällskapet


Antagna vid konstituerande möte den 17 mars 1946. Reviderade den 5 februari 2002.