Månadsarkiv: mars 2020

Nya råd om hur du får till stabila diken

I en ny doktorsavhandling beskrivs metoder för att identifiera jordar som är känsliga för erosion och ras. Daniel Avilés har även tittat på vegetationens betydelse för släntstabilitet. Avhandlingen kommer försvaras den 15 april på...

Studiecirklar om diken

Du har väl inte missat satsningen på studiecirklar om aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken? Det finns ett behov av att öka kompetensen om vattenhushållning inom jordbruket. Det är viktigt som...