Månadsarkiv: april 2024

Tips!

Några intressanta event för den som är intresserad av vattenfrågor!

Den 10 maj försvaras en avhandlingen om Tvåstegsdiken i jordbruksvattendrag av Lukas Hallberg på SLU.

Den 10 juni hålls en workshop och besök vid Ässingån om naturbaserade lösningar för att hantera stora flöden i ett avrinningsområde.