Hydrotekniska Sällskapet

 

Vad är Hydrotekniska Sällskapet?

Sällskapets syfte är att främja utvecklingen av hydroteknikens tillämpningar vid hushållning med och vård av vattenresurserna i odlingslandskapet. Hydroteknikens tillämpningar omfattar därvid tekniska, juridiska och ekologiska aspekter på vattnet i samhällets utveckling.

Sällskapet är ideellt och opolitiskt och verkar främst genom att arrangera överläggningar, föredrag och exkursioner i avsikt att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete och för att sprida kunskap om forskningsresultat och erfarenheter från den praktiska tillämpningen

Hydrotekniska Sällskapets Stadgar (pdf format)

Historik

Aktuellt: Boka in datum för Hydrotekniska Sällskapets Vattendag år 2019 den 30 januari. Temat för Vattendagen 2019 är "Dränering av jordbruksmark för en ökad och hållbar livsmedelsproduktion". Klicka här för att komma till programmet!

Under åren 2017 och 2018 har vi upplevt ett extremt väder med stora konsekvenser för många växtodlare. Hösten år 2017 gick skörden inte att bärga på stora arealer och sommaren år 2018 var extremt torr. Många pratar om bevattning idag, men vilken roll har dräneringen för att klara torrperioder bättre? Bör vi dränera mer eller mindre? Detta är några av de frågor som vill diskutera på Vattendagen 2019.   Klicka här för att komma till inbjudan och anmälan!

Hydrotekniska Sällskapets årsmöte kommer att hållas på SLU, Uppsala, tisdagen den 29 januari 2019, kl 16. Klicka här för att komma till kallelse till årsmötet och anmälan till efterföljande workshop.

OBS! Hydrotekniska Sällskapet har ny e-postadress;  info@hydrotekniskasallskapet.se


Medlemmar:

Sällskapet har drygt 270 medlemmar. Är du intresserad att vara med kan Du ansöka om medlemskap genom att sända e-post till info@hydrotekniskasallskapet.se alternativt kontakta ordföranden eller sekreteraren (adresser nedan). Medlemsavgiften är 30 kr per år och 300 kr för ett ständigt medlemskap.

Adresser:

Hydrotekniska Sällskapet
c/o Ingrid Wesström
SLU, Institutionen för mark och miljö  
Box 7014, 750 07 Uppsala

Postgirokonto nr 320483-1
Organisationsnummer:822002-4452


Ordf.
Tomas Johansson
Jordbruksverket
551 82 Jönköping


Sekr.
Ingrid Wesström
SLU, Box 7014  
750 07 Uppsala

Webblänkar:

"Hydrotekniska länkar"


 

     


Sidan uppdaterades senast , / Ingrid.Wesstrom@slu.se