Ny skrift om täckdikning

Täckdikningsföreningen i Finland har tidigare i år gett ut en svensk utgåva av deras underhållsguide för täckdikning. Skriften hjälper jordbrukaren att diagnostisera dåligt fungerande dränering och rekommenderar åtgärder för att förbättra situationen.

Datum spikat för Vattendagen 2023

Planeringen för Hydrotekniska Sällskapets Vattendag 2023 är i full gång. Datumet blir den 1 februari och programmet kommer handla om cirkulär vattenhantering för att möta en konkurrens om vattenresurser. Mer information kommer framöver.

Studieresa till Finland 4-7/10

I oktober reser vi till Finland för att diskutera olika aspekter av dränering. Vi pratar våtmark, tvåstegsdike, reglerad dränering på torvjordar och kompletteringsdikning. Du kan anmäla dig fram till och med 1 september. Välkommen...

Boka in datumet för höstens resa!

Hydrotekniska Sällskapet planerar en resa till Finland i höst mellan den 4e till 7e oktober. Planering pågår, men vi har kontakt med finska Täckdikningsföreningen som har lovat att ordna ett intressant program i trakten...

Favorit i repris – webbinarium om dikesunderhåll

Jordbruksverket anordnar ett nytt webbinarium om dikesunderhåll den 15e mars kl 9-11, nu med förlängd frågestund! Webbinariet är kostnadsfritt och riktar sig till rådgivare, lantbrukare, entreprenörer, hästföretagare och andra verksamma inom de gröna näringarna....

Seminarium om tillståndsprocesser

Seminariet arrangeras av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Hållbar vattenförsörjning. Den 18 februari mellan 9 och 12, det går att delta antingen på plats i Stockholm eller via webben. “Hållbar vattenförsörjning – vad krävs av...

Hydrotekniska sällskapets vattendag 2022

Vattendagen 2022 hölls den 2 februari i Uppsala! “Dränka eller odla? – Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet?”. Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Vilken roll har jordbruket i...