Tips!

Några intressanta event för den som är intresserad av vattenfrågor!

Den 10 maj försvaras en avhandlingen om Tvåstegsdiken i jordbruksvattendrag av Lukas Hallberg på SLU.

Den 10 juni hålls en workshop och besök vid Ässingån om naturbaserade lösningar för att hantera stora flöden i ett avrinningsområde.

Snart är det årsmöte!

årsmötet hållas tisdagen den 27 februari 2024 kl. 16.00 i Uppsala.

Efter årsmöte hålls en diskussion utifrån LRFs rapport ”Livsmedelsberedskap, klimat och natur – Kostnader för jordbrukets gröna omställning” som Markus Hoffman leder.

Mer information om årsmötet hittar du under medlemssidorna.

Anmäl dig till Vattendagen!

Nu är anmälan för årets vattendag öppen. Temat för dagen är Översvämning av stad och land – Vad tål vi och vad får det kosta?.

Mer info om vattendagen och anmälningslänken kan du hitta här!

Vattendagen 28 februari – Översvämning av stad och land

Dagen kommer handla om Översvämning av stad och land – Vad tål vi och vad får det kosta?

Vattendagen kommer hållas på Akademihotellet i Uppsala och det kommer vara möjligt att delta fysiskt eller digitalt.

Klicka för att se det preliminära programmet nu!

Ny skrift om täckdikning

Täckdikningsföreningen i Finland har tidigare i år gett ut en svensk utgåva av deras underhållsguide för täckdikning. Skriften hjälper jordbrukaren att diagnostisera dåligt fungerande dränering och rekommenderar åtgärder för att förbättra situationen.

Datum spikat för Vattendagen 2023

Planeringen för Hydrotekniska Sällskapets Vattendag 2023 är i full gång. Datumet blir den 1 februari och programmet kommer handla om cirkulär vattenhantering för att möta en konkurrens om vattenresurser. Mer information kommer framöver.

Studieresa till Finland 4-7/10

I oktober reser vi till Finland för att diskutera olika aspekter av dränering. Vi pratar våtmark, tvåstegsdike, reglerad dränering på torvjordar och kompletteringsdikning. Du kan anmäla dig fram till och med 1 september. Välkommen...

Boka in datumet för höstens resa!

Hydrotekniska Sällskapet planerar en resa till Finland i höst mellan den 4e till 7e oktober. Planering pågår, men vi har kontakt med finska Täckdikningsföreningen som har lovat att ordna ett intressant program i trakten...