Månadsarkiv: november 2021

Hydrotekniska sällskapets vattendag 2022

Vattendagen 2022 hölls den 2 februari i Uppsala! “Dränka eller odla? – Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet?”. Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Vilken roll har jordbruket i...