Foto: Tomas Johansson

Hur ska vi samverka kring hållbar hantering av vatten i jordbrukslandskapet?

En arbetsgrupp med personer från Jordbruksverket och SLU startat upp ett arbete för att diskutera den här frågan under ett antal. Den Arbetet sker som en utmaningsdriven nätverksprocess inom Landsbygdsnätverket.

I det tidigare arbetet med Waterdrive* diskuterades den svenska arbetsgruppen vad som behövdes för att för att utveckla vattenvårdsarbetet i jordbruket i Sverige. En av slutsatserna var att samverkan behövs framöver. Men frågan är på vilket sätt.

Nu har en arbetsgrupp med personer från Jordbruksverket och SLU startat upp ett arbete för att diskutera det här vidare. Arbetet sker som en utmaningsdriven nätverksprocess inom Landsbygdsnätverket**.

Landsbygdsnätverket har intervjuat Tomas Johansson, utredare vattenhushållning vid Jordbruksverket och även ordförande i Hydrotekniska Sällskapet. Han berättar:

– Vatten är en viktig produktionsfaktor för jordbruket. Hanteringen av vatten har även stor betydelse för miljön. Vi vill skapa en mötesplats där båda perspektiven har samma tyngd, där alla som hanterar vatten kan samlas för att hitta vägar till en hållbar produktion, säger Tomas Johansson.

Utmaningen är att ta reda på om det är möjligt att skapa en sådan mötesplats, om det finns ett intresse från berörda och hur en mötesplats i så fall skulle kunna se ut.

Arbetet pågår under hösten och vintern genom ett antal workshops. Vill du vara med och bidra till arbetet med utmaningen Mötesplats Vatten? Du kan anmäla ditt intresse här om du vill lämna synpunkter, delta i workshop eller bara ta del av fortsatt information och resultatet av utmaningen. Du kan läsa mer om utmaningen och intervjun med Tomas Johansson här.

*Waterdrive är ett EU interregprojekt med deltagare från länderna runt Östersjön.

**Landsbygdsnätverket är en nationell paraplyorganisation som följer av EU-medlemskapet, med syfte att nå ut med information till alla som arbetar med CAP på olika sätt. Läs mer på https://www.landsbygdsnatverket.se/

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.