Lunchseminarium från Jordbruksverket om jordbrukets vattenhantering

Jordbrukets hantering av vatten är en förutsättning för att producera livsmedel. En hållbar hantering av vatten i jordbruket är därför viktig för att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad och hållbar livsmedelsproduktion. För att klara livsmedelsproduktionen i ett klimat som blir alltmer nyckfullt, finns ett stort behov av investeringar inom både dränering och bevattning. Anläggningarna behöver utformas både med hänsyn till livsmedelsproduktionen och till påverkan på vattenmiljön.

När: 18 januari 2022 12:00–12:55

Innehåll: Under lunchseminariet berättar Tomas Johansson om Jordbruksverkets arbete för att stödja en hållbar vattenhantering. Sedan följer ett samtal med lantbrukaren Petter Ström och vattenvårdsdirektören Irene Bohman om balansen mellan livsmedelsproduktion och påverkan på omgivande miljö. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inleder.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.