Hydrotekniska sällskapets vattendag 2022

Vattendagen 2022 hölls den 2 februari i Uppsala!

Dränka eller odla? – Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet?”.

Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Vilken roll har jordbruket i detta? Hur påverkar jordbrukets vattenhantering kolbalansen och avgången av växthusgaser? Kan livsmedelsproduktion på åkermark vara klimatneutralt eller till och med positivt för klimatet? Är det bättre att sluta med livsmedelsproduktion och lägga åkrarna under vatten?

Vattendagen är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem. Sällskapet vänder sig till forskare, praktiskt verksamma, myndigheter samt andra intresserade och vill vara en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Vattendagen onsdagen den 2 februari 2022 kl. 9:00 – 16.00

Lokal: Undervisningshuset, sal H, SLU i Uppsala

Adress: Almas allé 10 (hållplats Campus Ultuna), SLU, Uppsala

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.