Vattendagen 2022

Dränka eller odla?

Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet?

Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Vilken roll har jordbruket i detta? Hur påverkar jordbrukets vattenhantering kolbalansen och avgången av växthusgaser? Kan livsmedelsproduktion på åkermark vara klimatneutralt eller till och med positivt för klimatet? Är det bättre att sluta med livsmedelsproduktion och lägga åkrarna under vatten?

Dessa frågor ska vi diskutera på Hydrotekniska sällskapets vattendag 2022

Tid: Onsdagen den 2 februari 2022 kl. 9:00 – 16:00

Lokal: Undervisningshuset, sal H, SLU i Uppsala

Adress: Almas allé 10, SLU, Uppsala

Det kommer även att finnas möjlighet att delta på konferensen via zoom.

För deltagande på plats krävs vaccinationsbevis. Lokal och arrangemang kan ändras beroende på rådande restriktioner.

 

09:00

 

09:30

 

 

09:45

 

 

10:15

 

 

10:45

 

11:00

 

 

11:30

 

 

12:00

 

13:00

 

 

13:30

 

 

14:00

 

14:20

 

 

14:40

 

 

15:20

 

 

15:50

 

16:00

 

Samling med kaffe

 

Välkommen till Vattendagen

Tomas Johansson, Hydrotekniska sällskapets ordförande

 

Jordbrukets påverkan på klimatet

Elin Röös, SLU

 

Kolinlagring i mineraljordar

Thomas Kätterer, SLU

 

Fruktstund

 

Dränering och dräneringsstatus, hur påverkar det utsläpp av växthusgaser? 

Sissel Hansen, Norsøk

 

Agrara torvmarker: Odla, överge eller dränka?

Örjan Berglund, SLU

 

Lunch, Ultunarestaurangen

 

Constructed wetlands in agricultural landscapes, and the trade-offs in N/P reduction against GHG emissions

Michael Peacock, SLU (Föredraget hålls på engelska)

 

Återvätningsavtal för att minska utsläpp från dikade torvmarker

Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen

 

Kaffepaus

 

Odlingsåtgärder för ett bättre klimat

Martin Krokstorp, jordbrukare Krokstorps gård, Påarp

 

Varje kvadratmeter ska ha ett syfte och en intäkt

Fredrik Andersson,  jordbrukare Häckenstad, Gamleby

 

Klimatkommunikation för hållbar matproduktion

Magnus Ljung, SLU RådNu

 

Avslutning

 

Slut