Vattenhushållning i Livsmedelsstrategin

Jordbruksverket har fått ett fortsatt uppdrag i den nya handlingsplanen för Livsmedelsstrategin om att ha ett Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket inrättades 2017. Fokus är på att hantera överskott av vatten för att förbättra jordbruksmarkens produktivitet. 2018 års vattenbrist och torka gav konsekvenser i form av lägre skördar, foderbrist och minskad lönsamhet. Detta ökade medvetenheten i jordbruket att vatten är en begränsad produktionsresurs. De behov som uppmärksammades 2017 har vidgats.

Jordbruksverket ska ta fram en strategi för en hållbar hantering av vatten i jordbruket bland annat för underhåll och anpassning av diken, investeringar i täckdikning, bevattning i områden med risk för torka, ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet, hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen. Redovisas i juni 2020)

Jordbruksverket ska även fortsättningsvis genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning samt samverka med andra myndigheter. Uppdraget sträcker sig från 2020 till 2025.

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. Latrisha Ahlman skriver:

    Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *