Rapporter om fysisk påverkan i jordbruksvatten

I ett dialogprojekt har Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tittat på avvägningen mellan jordbruk och vattenmiljön inom ramen för vattendirektivet och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Nu finns tre rapporter publicerade från det projektet och en fjärde och sammanfattande kommer inom kort.

En sammanställning av miljöåtgärder för minskad fysisk påverkan i jordbruksvatten.

En fördjupad analys av åtgärder för att förbättra kantzoner längs jordbruksvatten.

En metod för att kvantifiera betydande negativ påverkan på nyttan med markavvattning.

Samtliga tre rapporter ska ge underlag för avvägningen mellan en hållbar och konkurrenskraftig jordbruksproduktion och god vattenkvalitet i jordbruksvatten. Underlagen kommer bland annat att användas i Havs- och vattenmyndighetens vägledningsarbete kring att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade med avseende på markavvattning i jordbrukslandskapet. Rapporterna ska också ge stöd för länsstyrelser och vattenmyndigheter i deras arbete med att identifiera åtgärder för minskad fysisk påverkan i jordbruksvatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *