Studiecirklar om diken

Du har väl inte missat satsningen på studiecirklar om aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken?

Det finns ett behov av att öka kompetensen om vattenhushållning inom jordbruket. Det är viktigt som lantbrukare att ha koll på sin avvattning för att hålla odlingsmarken i god kondition och fri från försumpning. Det har även en positiv inverkan på fosforläckage, klimat och skördenivåer. Den som äger en vattenanläggning har också ansvar för att underhålla den.

En studiecirkel innehåller två huvuddelar:

  • aktiv förvaltning
  • underhåll av diken

Båda delarna berör både enskilda och samfällda diken, samt öppna och täckta diken.

Studiecirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruks- eller hästföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.

Studiecirklarna är kostnadsfria att delta i. De genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan och LRF, i samverkan med Jordbruksverkets rådgivning för vattenhushållning. Cirklarna är öppna för alla (du behöver inte vara LRF-medlem) och finansieras genom EU:s landsbygdsprogram.

Som deltagare har du möjlighet att påverka innehållet; egen nyfikenhet och frågor är grundstenar tillsammans med kursmaterialet.

Läs mer om projektet och hur du kan hitta en cirkel nära dig här på Studieförbundet vuxenskolans webb.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *