Vattendagen 2020

Vattendagen 2020 går av stapeln den 29 januari.

Jordbrukets fysiska påverkan på vattenmiljön. Hur ska vi hantera den?

Vattendagen är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem och lösningar. Vattendagen 2020 äger rum onsdagen den 29 januari på SLU, Ultuna i Uppsala.

Program finns nu publicerat under Vattendagen!

Vattendirektivet antogs år 2000 och syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten. I december 2021 börjar vattendirektivets sista sexårscykel, vilket innebär att arbetet ska vara avklarat år 2027. Kommer vi att klara målen i vattendirektivet? Hur påverkar det jordbruket?

Vattenförvaltningen i Sverige har länge fokuserat på att minska problemen med övergödning. Växter och djur påverkas både av den kemiska och den fysiska miljön, så åtgärder i den fysiska vattenmiljön behöver också genomföras. Hur kan vi göra detta och samtidigt utveckla ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige?

Det finns också flera nyheter inom svensk vattenförvaltning som är värda att belysa. Exempelvis har 20 åtgärdssamordnare fått i uppdrag att arbeta med lokal dialog för att få fart på åtgärdsarbetet inom projektet LEVA. Det pågår en översyn av organisationen för den svenska vattenförvaltningen och en utredning ska överlämnas till regeringen i december. Parallellt pågår översyn av hela EU:s vattendirektiv.

Välkommen till vattendagen för att diskutera dessa frågor!

Anmälan

Du anmäler dig till Vattendagen 2020 senast den 22 januari via följande länk:

https://dinkurs.se/64064

Om ni har frågor angående anmälan går det bra att kontakta oss via E-post: info@hydrotekniskasallskapet.se eller telefon: 018-67 11 83 (Ingrid Wesström)

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *