Strategi för hållbar vattenhantering

Ni har väl inte missat att Jordbruksverket har presenterat en strategi för sitt bidrag till arbetet med en hållbar hantering av vatten i jordbruket?

Strategin togs fram som ett uppdrag i regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin, del två. Strategin omfattar arbetet med underhåll och anpassning av diken, investeringar i täckdikning, bevattning i områden med risk för torka, ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet och hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen. Strategin uttrycker också Jordbruksverkets hållning i vattenhanteringsfrågor till andra myndigheter och organisationer samt till näringen.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *