Bli medlem

Sällskapets syfte är att främja en konkurrenskraftig och hållbar jordbruksproduktion genom utveckling av vattenhantering i odlingslandskapet ur både agronomiska, tekniska, juridiska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. I vattenhantering i odlingslandskapet inbegriper vi åtgärder för vattenhushållning såsom dränering, översvämningsskydd och bevattning samt vattenförsörjning. Sällskapet vänder sig till forskare, praktiskt verksamma, myndigheter samt andra intresserade och vill vara en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Medlemskap kostar 100 kr per år. För att bli medlem, kontakta sällskapet på info@hydrotekniskasallskapet.se eller använd nedanstående formulär och betala in medlemsavgiften på Postgirokonto 320483-1 .