sjvlogo.jpg (14036 bytes)

Vattenenheten

Hydrotekniska 
Sällskapet

 

 

logon.gif (3477 bytes)

Markvetenskap

 

Program för Vattendagen 2003: 

Vattendirektivet – framgångsrik vattenförvaltning?

Onsdagen den 5 februari 2003.

Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna i Uppsala

 

08.30

Samling med kaffe

09.00 

Välkommen 
     Harry Linnér, Lantbruksuniversitetet 
     Lennart de Maré, Jordbruksverket

09.05 

Miljöbalken – vilken anpassning behövs?
     Anders Lillienau, Miljöbalkskommittén

09.50 

Svensk vattenadministration – vad förslår utredningen? 
OH-bilder med utredningens förslag.
     Lennart de Maré, Jordbruksverket

 

Kaffepaus

11.05 

Påverkan av betydande vattenanvändning – vad och hur?
     Anders Widell, Naturvårdsverket

11.50 

Kraftigt modifierade vatten – kryphål i direktivet? 
     Ellinor Malmborg, Göteborgs Universitet

12.35

Lunch

13.45 

Dikningsföretag – lok eller bromskloss i miljöarbetet?  
     Tilla Larsson, Jordbruksverket

14.30

Förrättningsinstrumentet – hur kan det ge lokal samverkan?  
     Eije Sjödin, Lantmäteriverket

15.15

Samverkansprojektet Örsbaken – vilka lärdomar kan dras? 
     Anders Karlsson, Nyköpings kommun

16.00

Slut


 

  [Vattendagens huvudsida]     [Anmälningsformulär ]    |    [ Hitta till Vattendagen]

 


Hydrotekniska Sällskapet      |    Inst f markvetenskap SLU
Senast ändrad: 2009-05-27 /Ragnar Persson
 

Hit Counter