sjvlogo.jpg (14036 bytes)

Vattenenheten

Hydrotekniska 
Sällskapet

 

 

logon.gif (3477 bytes)

Markvetenskap

Program för Vattendagen 2004: 

Vattenskyddsområden - konsekvenser för jord- och skogsbruk

Onsdagen den 4 februari 2004.
Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna i Uppsala

Bakgrund till programmet


Klicka på länkarna nedan så startar resp. presentation.
Om du kör i presentationsläge (fullskärm) så bläddrar du med ett musklick och tar dig tillbaka till översiktsläget med tangenten [Esc] !

08.30

Samling med kaffe

09.00 

Välkommen 

Harry Linnér, SLU och Hydrotekniska Sällskapet
Lennart de Maré Jordbruksverket   

09.05 

Varför vattenskyddsområden – förekomst och transport av bekämpningsmedel

Jenny Kreuger, Markvetenskap, SLU, Uppsala

09.50 

Allmänna råd till utformning, föreskrifter och ersättningar

Clas Magnusson, Naturvårdsverket, Stockholm

10.35

Kaffepaus

11.05 

 Vattenskyddsområden i Falkenbergs kommun

Margareta Björksund, Falkenbergs kommun, Falkenberg

11.50 

Skyddsföreskrifter - behovs- och ersättningsfrågor

Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg @Co AB, Stockholm

12.35

Lunch

13.40 

Hur upplever lantbrukaren ett vattenskyddsområde

Anders Axelsson, Hansagård, Halmstad

14.25

Bensträckare

14.30

Hur påverkas skogsbruket

Mats Blomberg, Södra, Växjö

15.15

Hur bör de areella näringarna möta vattenskyddsområden

Jan Eksvärd, LRF, Stockholm

16.00

Slut


[Om vattendagen 2004]


Hydrotekniska Sällskapet      |    Inst f markvetenskap SLU
Senast ändrad: 2006-02-09 /Ragnar Persson