sjvlogo.jpg (14036 bytes)

Vattenenheten

Hydrotekniska 
Sällskapet

 

 

logon.gif (3477 bytes)

Markvetenskap

Program för Vattendagen 2002: 

Markavvattning i miljöbalken

Onsdagen den 6 februari 2002.

Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna i Uppsala

08.30 

Samling med kaffe

09.00 

Välkommen 
     Harry Linnér, Lantbruksuniversitetet 
     Lennart de Maré, Jordbruksverket och Hydrotekniska Sällskapet

09.10 

Frågeställningar och synsätt
    
Lennart de Maré, Jordbruksverket, Jönköping

 

Vad är markavvattning?

09.40 

Markavvattning i länsstyrelsens handläggning
    
Henrik Sporrong, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå

10.10 

Markavvattning i vägars avvattning och dränering
    
Johan Barkelius, Vägverket, Borlänge

10.40 

Diskussion

11.00 

Kaffepaus

 

Vad är underhållsrensning, skyddsdikning och kompensationsdikning?

11.30 

Dikesrensning i skogsmark - en potentiell miljöbomb?
    
Lennart Henrikson, Världsnaturfonden WWF, Ulriksdal

12.00 

Skyddsdikning och kompensationsdikning
    
Lars-Göran Thuresson, Skogsvårdsstyrelsen, Växjö

12.30 

Diskussion

12.50

Lunch

 

Prövningskrav, prövningsförfarande och tillståndsvillkor?

14.00 

Får krav och villkor bli till oöverstigliga hinder?
    
Birger Svanström, Ruda Gård

14.30

Har länsstyrelsebeslut och domstolsdom samma rättsverkan?
    
Rolf Strömberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stockholm

15.00

Diskussion med framåtsyftande slutdiskussion

16.00

Slut


 [Vattendagens huvudsida]  


Hydrotekniska Sällskapet      |    Inst f markvetenskap SLU
Senast ändrad: 2009-05-27 /Ragnar Persson
 

Hit Counter