Vattendagen 2023

Vattna med avloppsvatten?

Kan bevattning med renat avloppsvatten vara lösningen för jordbruket när konkurrensen om vattnet ökar? 2023 införs nya EU-bestämmelser om bevattning med renat avloppsvatten. I Sverige används sådant vatten på ett fåtal platser men frågan får allt större uppmärksamhet. Vilka möjligheter medför detta? Och vilka begränsningar finns? På Vattendagen den 1 februari 2023 belyser vi de här frågorna från olika perspektiv. 

På Vattendagen pratar vi om vad de nya EU-reglerna innebär och om hur Sveriges tillgång och behov av vatten ser ut. Vi får höra tankar från VA-aktörer och lantbrukare. Både från dem som idag har ett system för att leverera och använda renat avloppsvatten, och från dem som inte har det. Vi belyser också vilka risker som kan finnas med att sprida renat avloppsvatten på våra åkrar. Kan det här vara ett smart sätt att nå en cirkulär hantering av vatten och näringsämnen? Eller innebär det en risk för vår livsmedelsproduktion?

Tid: Onsdagen den 1 februari 2023 kl. 09:00 – 16:00

Lokal: Akademihotellet

Adress: Övre Slottsgatan 5, Uppsala

Det kommer även att finnas möjlighet att delta på konferensen via zoom.

 

 

08:30

Samling med kaffe

09:00

Välkommen till Vattendagen

Tomas Johansson, Hydrotekniska sällskapets ordförande

09:15

Har vi vatten så att det räcker till bevattning?

Niclas Hjerdt, SMHI

09:45

Vattna med avloppsvatten, kvalitetskrav och risker

Jakob Ottoson,  Livsmedelsverket

10:15

Fruktstund

10:45

Nya regler för bevattning av jordbruksgrödor med renat avloppsvatten

Pontus Cronholm, Naturvårdsverket

11:15

Avloppsvatten i KRAV-produktion – en lantbrukares funderingar (utan presentation)

Göran Trobro, lantbrukare , Skåne

11:45

Lunch

12:45

Avloppsvatten – förorening eller resurs?

Johan Persson, Österlen VA

13:15

Erfarenheter av att leverera renat avloppsvatten

Bengt-Olof Grahn, Region Gotland

 13:45

Kaffepaus

14:15

Erfarenhet av bevattning med avloppsvatten på Gotland

Christina Huhtasaari, konsult, Gotland

14:45

Avloppsvatten en viktig källa till vatten i Sverige?

Abraham Joel, SLU

15:15

Diskussion

15:45

Avslutning

16:00

Slut