Taggat: hållbarhet

Studiecirklar om diken

Du har väl inte missat satsningen på studiecirklar om aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken? Det finns ett behov av att öka kompetensen om vattenhushållning inom jordbruket. Det är viktigt som...