"Hydrotekniska länkar"

Hydrotekniska Sällskapets hemsida

Vattenmyndigheterna

Projekt Örsbaken

Emåns vattenförbund

Fyrisåns vattenförbund

Höjeå- och Kävlingeåprojektet

Mälarens vattenvårdsförbund

Kristianstads Vattenrike

Rååns vattendragsförbund

SFL - Svenska Föreningen för Limnologi

Svenska Hydrologiska Rådet

Föreningen Vatten

Vannet i Norden

MKB-centrum SLU - Centrum för miljökonsekvensbeskrivningar