Går vattendirektivet att kombinera med ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk? 

Program för Vattendagen onsdagen den  27 januari 2016:

Lokal: Hörsalen ”Loftet” (ovanpå Ultunarestaurangen), SLU i Uppsala

Adress: Undervisningsplan 8 (gångbro från Undervisningshuset), SLU, Uppsala

 

08.30  Samling med kaffe
   
09.00 Välkommen till Vattendagen
Tomas Johansson, Hydrotekniska Sällskapets ordförande
   
09.20 2000 kalorier om dagen – det påverkar vattnet
Ingrid Rydberg, KSLA
   
09.55

Ett konkurrenskraftigt jordbruk är en förutsättning för att nå Vattendirektivets mål om renare vatten!

Petter Ström, lantbrukare Sala 
   
10.30   Kaffepaus
   
11.00 Gemensam jordbrukspolitik, EU-direktiv och global konkurrens – vilket utrymme finns kvar till den svenska riksdagen?
Kristina Yngwe, vice ordförande, riksdagens jordbruksutskott
   
11.35

Mål om hållbar livsmedelsproduktion kräver hållbara styrmedel och win-win

Peter Wallenberg, LRF  
   
12.10   Lunch, Ultunarestaurangen
   
13.10

Åtgärder för vattendirektivet – så påverkas lantbruket

Martin Larsson, vattenmyndigheten, Norra Östersjöns vattendistrikt
   
13.45

Miljöbalkskedjan - strategin för rättsliga åtgärder inom vattenförvaltningen och hantering av fysisk påverkan

Nils Leine, Kammarkollegiet
   
14.20 Bensträckare
   
14.40

Hur kombineras vattendirektivet med ett svenskt konkurrenskraftigt jordbruk

Magnus Fröberg, Fröberg & Lundholm advokatbyrå AB
   
15.15

Dialog för avvägning mellan livsmedelsproduktion och vattenmiljö

Josefine Walldén, Havs- och vattenmyndigheten, Marcus Lundmark, Jordbruksverket

   
15.50 -16.00  Avslutning
   
Hem