Vattenenheten

Hydrotekniska Sällskapet

 


Mark och miljö, Jordbearbetning och Hydroteknik

 

Presentationer vid Vattendagen torsdagen den 30 januari 2014:

Presentationerna föreligger som s.k. pdf-filer. Om du inte kan öppna filen - installera gratisprogrammet Acrobat Reader! (http://www.adobe.se)

 
 
 

Odlingslandskapets avvattning – miljö- och produktionsaspekter i ett nordiskt perspektiv

 

Välkommen till SLU och Vattendagen
Harry Linnér, SLU

 

Avvattning från produktionsperspektiv i Danmark

Janne Aalborg Nielsen, Videncentret for Landbrug, Aarhus

 

Avvattning från miljöperspektiv i Danmark

Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening, Köpenhamn

 

Avvattning från produktionsperspektiv i Finland

Helena Äijö, Täckdikningsföreningen, Helsingfors

Avvattning från miljöperspektiv i Finland

Maija Paasonen-Kivekäs, Sven Hallin Research Foundation, Helsingfors 

 

Avvattning från produktionsperspektiv i Sverige

Peter Malm, Hushållningssällskapet, Kristianstad

 

Avvattning från miljöperspektiv i Sverige

Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten

Landsbygdens avvattningssystem – några aspekter i ett samlat perspektiv

Tomas Johansson, Jordbruksverket Jönköping