Vattenenheten

Hydrotekniska Sällskapet

 


Mark och miljö, Jordbearbetning och Hydroteknik

 

Presentationer vid Vattendagen onsdagen den 30 januari 2013:

Presentationerna föreligger som s.k. pdf-filer. Om du inte kan öppna filen -
installera gratisprogrammet Acrobat Reader! (http://www.adobe.se)

 
 
 

Översvämningar i stad och land – Beredskap, samverkan och åtgärder inför en allvarlig hotbild

 

Välkommen till SLU och Vattendagen
Lennart de Maré, Hydotekniska sällskapets ordförande

 

Skyfall och ihållande regn – behov av planer och åtgärder mot effekterna

Karin Svensson Smith, Miljöpartiet

 

Översvämningsdirektivet – hantering, beredskap och åtgärder i känsliga områden

Barbro Näslund Landenmark, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Hur hanteras översvämningar i vattenmiljöarbetet?

Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten

Mölndalsån – översvämningsbegränsande åtgärder

C-G Göransson, Sweco Environment AB

 

Översvämningar – vårt ansvar för ett gemensamt samhällsbyggnadsproblem

Christine Andersson, LRF Konsult

 

Översvämningar igen i Emåbygden – ny syn på beredskap, samverkan och åtgärder

Patrik Axelsson, Stora Aby, Kronogården

Ansvar för beredskap och åtgärder – behövs en regelöversyn?

Tomas Johansson, Jordbruksverket Jönköping