Vattenenheten

Hydrotekniska Sällskapet

 


Mark och miljö, Jordbearbetning och Hydroteknik

 

Presentationer vid Vattendagen onsdagen den 1 februari 2012:

Presentationerna föreligger som s.k. pdf-filer. Om du inte kan öppna filen -
installera gratisprogrammet Acrobat Reader! (http://www.adobe.se)

 
 
 

Åtgärder inom odlingslandskapet för god vattenstatus – problem, konflikter, behov av samverkan

 

Välkommen till SLU och Vattendagen

Harry Linnér, SLU Uppsala

Vad påverkar god vattenstatus?
Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro län

Jordbruksverkets roll i Vatten-Sverige
Tomas Johansson, Jordbruksverket Jönköping

På åkern: Några effektiva exempel
Johan Malgeryd, Jordbruksverket Linköping

På åkern: Strukturkalkning och dräneringsåterfyllning
Kerstin Berglund, SLU Uppsala 

Kring diket: Samarbete för mer lärksång och god vattenstatus
Sönke Eggers, SLU Uppsala

I diket: Åtgärder i och runt öppna diken i odlingslandskapet – en kunskapssammanställning
Joakim Ahlgren, SLU Uppsala

I diket: Tvåstegsdiken – två steg i rätt riktning?
Per Lindmark, Jordbruksverket Linköping

Åtgärdseffektiv samverkan – kriterier och erfarenheter
Anders Davidsson, Svartåns vattenråd Skänninge