Vattenenheten

Hydrotekniska 
Sällskapet

 

Mark och miljö,

Jordbearbetning och Hydroteknik

 

Presentationer vid Vattendagen onsdagen den 26 januari 2011

 

Presentationerna föreligger som s.k. pdf-filer. Om du inte kan öppna filen -
installera gratisprogrammet Acrobat Reader! (http://www.adobe.se)

 

Underhåll av dränering i skogs- och jordbruksmark - behov, effekter, skyldigheter, rättigheter

 

  Välkommen till SLU och Vattendagen
Harry Linnér, SLU, mark och miljö, Uppsala
   
  Produktionens behov
  Skogsproduktionens behov av dikesunderhåll
Hannu Hökkä, Skogsforskningsinstitutet, Rovaniemi
  Jordbruksproduktionens behov av bestående dränering
Ingrid Wesström, SLU, mark och miljö, Uppsala
   
  Effekter på miljön
  Biologiska effekter av olika underhållsåtgärder i skogsdiken
Therese Zetterberg, IVL, Göteborg
  Miljöeffekter av underhållsåtgärder i jordbruksdränering
Johan Krook, Ekologgruppen, Landskrona
   
  Verksamhetsutövarens skyldigheter och rättigheter
  Underhållspliktens relation till artskyddsbestämmelserna
Nils Ryrberg, Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm
   
  En skogsägares betraktelser
Mattias Morberg, Mellanskog, Sandviken
  Jordbrukarens dilemma
Fredrik Andersson, LRF, Enköping