Vattenenheten

Hydrotekniska Sällskapet

 


Mark och miljö, Jordbearbetning och Hydroteknik

 

Presentationer vid Vattendagen onsdagen den 27 januari 2010:

Presentationerna föreligger som s.k. pdf-filer. Om du inte kan öppna filen -
installera gratisprogrammet Acrobat Reader! (http://www.adobe.se)

 
 
 

De svåra frågorna – sju osäkerheter i fortsatt svensk vattenförvaltning

 

Välkommen till SLU och Vattendagen

Harry Linnér, SLU, mark och miljö, Uppsala

Fokusera åtgärderna mot kväve, fosfor eller båda för att "rädda" Östersjön?
Lars Håkanson, Geocentrum, Uppsala Universitet

Vad händer med havets nivåer?
Carin Nilsson, SMHI

Är kommunala vattentäkters skydd en konflikthärd?
Ulf Wickström, LRF

Hur bör odlingslandskapets vattensystem klimatanpassas - nya dimensioneringskriterier för markavvattning och bevattning?
Mats Käll och medarbetare, Jordbruksverket
 

Vem ska betala vattendirektivets åtgärdskostnader?
Dag von Schantz, Miljödepartementet

Normer eller mål i svenskt vattenarbete – betydelse för  åtgärdsprogrammens genomförande?
Joakim Kruse, Vattenmyndigheten Bottenhavet

Egenkontroll för vattenverksamhet - vad bör odlingslandskapets aktörer leva upp till?
Anne Thorén, Naturvårdsverket