sjvlogo.jpg (14036 bytes)

Vattenenheten

Hydrotekniska 
Sällskapet

 

Markvetenskap

I vått och torrt – erfarenheter av och beredskap inför översvämningar och torka

 

Presentationer vid Vattendagen onsdagen den 31 januari 2007:

Presentationerna föreligger som s.k. pdf-filer. Om du inte kan öppna filen -
installera gratisprogrammet Acrobat Reader! (http://www.adobe.se)

 

Välkommen till SLU och Vattendagen
Lisa Sennerby Forsse, SLU, Uppsala

 Beredskap mot översvämningar och torka
Tom Hedlund, Klimat och Sårbarhetsutredningen, Stockholm

Stora sjöar – stora problem
Sten Bergström, SMHI, Norrköping

Vattenförsörjningen i Sverige i ett förändrat klimat
Mats Bergmark, Mittsverige Vatten, Sundsvall

Hur upplevs höga vattenstånd?
Christer Svederberg, Läckö Kungsgård, Lidköping 

(utgår) Bevattningsuttag vid torka – tillsyn i samverkan?
Bengt Persson, LRF Skåne, Ängelholm
 

Varför behövs uttagsrestriktioner?
Jan Grosen, Länsstyrelsen Skåne, Malmö

Emåns Bevattningssamfällighetsförening – rättsverkan, villkor, dialog
Magnus Johansson, Tulunda, Mörlunda

 

 Bakgrund