sjvlogo.jpg (14036 bytes)

Vattenenheten

Hydrotekniska 
Sällskapet

 

 

logon.gif (3477 bytes)

Markvetenskap

Vattendirektivet – kostnadseffektivitet

och avgifter i svensk vattenadministration

 

Vattendagen onsdagen den 2 februari 2005:

Lokal: Hörsalen ”Loftet” på SLU, Ultuna i Uppsala.

 

Bakgrund till programmet

Presentationer:

Att arbeta med vattendistrikt – planer för vattenvårdsarbetet
Lennart Sorby, Norra Östersjöns vattendistrikt, Västerås

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet i svenskt vattenmiljöarbete
Ing-Marie Gren, institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala

Avrinningsområdet Rönneå – Vilka är de kostnadseffektiva vattenvårdsåtgärderna? 
Martin Larsson, institutionen för markvetenskap, SLU, Uppsala

Sveriges första rapportering – Hur behandlas de ekonomiska inslagen?
Oskar Larsson, Naturvårdsverket, Stockholm

Principer för avgiftsuttag – Från vem, till vad?
Lars Drake, Naturvårdsverket, Stockholm

Avgifter eller åtgärder?
Thomas Hellström, Svenskt Vatten, Stockholm

Kan de areella näringarna avgiftsbeläggas?
Jan Eksvärd, LRF, Stockholm


Länkar med anknytning till Vattendagens program:

Naturvårdsverket, aug 2003: En basbok om Ramdirektivet för vatten

Regeringens proposition 2003/04:57: Vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning

http://www.vattenportalen.se/

VASTRA: Om Forskning, Vattendiektivet och Rönne å

 


Hydrotekniska Sällskapet      |    Inst f markvetenskap SLU
Senast ändrad: 2005-03-11 /Ragnar Persson