Årsmöte 28 januari

Årsmötet för Hydrotekniska sällskapet hålls den 28 januari 2020, klockan 16.00 i MVM-huset, Lennart Hjelms väg 9, SLU i Uppsala. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar. Glöm inte bort att anmäla dig till workshopen efteråt.

Förslag till dagordning för årsmöte 2020

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
 7. Fastställande av resultat och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter och ersättare.
 10. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare
 11. Beslut om rätt att teckna föreningen firma och disponera Hydrotekniska Sällskapets bank- och plusgirokonton
 12. Val av revisorer och ersättare.
 13. Val av valnämnd.
 14. Förslag till ändring av sällskapets stadgar. – Styrelsen föreslår att stadgarnas ändras enligt beslut på förra årsmötet.
 15. Beslut om årsavgift och engångsavgift – Styrelsens förslag: Årsavgift 100 kronor
 16. Förslag resa 2020 (information)
 17. Ny hemsida (information)
 18. Övriga frågor

Direkt efter årsmöte är ni alla välkomna att delta i en workshop om sällskapets utveckling. Temat är ”Jordbrukets klimatanpassning”. Vi utgår ifrån en rapport som tagits fram av en kommitté på KSLA. Vi inleder med att Tomas Johansson presenterar rapporten och  Annsofie Wahlström, Programchef på SLU Future Food berättar hur de arbetar vidare med frågorna.

Under workshopen äter vi en buffé till en kostnad av 200 kronor

Du anmäler dig till workshopen genom att klicka här. Vi behöver ditt svar senast den 24 januari. Om du enbart deltar på årsmötet krävs ingen anmälan.

Du gillar kanske också...

1 svar

 1. Elisabeth skriver:

  Tack för intressant årsmöte

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *